Nieuws

Rijndam gebruikt innovatieve app om patiƫnttevredenheid te meten

10 april 2018

Na een succesvolle proefperiode gaat Rijndam Revalidatie op al haar 18 locaties een innovatieve app gebruiken om tevredenheid bij patiënten te meten. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om op elk moment feedback van patiënten te verzamelen en er op te reageren, waardoor er continu en gericht kan worden verbeterd. Hierdoor wordt verdere verbetering van de zorg nog meer een onderdeel van het werk.
 
Zorg verder verbeteren
Rijndam meet met de applicatie continu de patiënttevredenheid op thema’s die relevant zijn voor de hele organisatie of een afdeling. De patiënt krijgt van een medewerker een iPad uitgereikt en vult ter plaatse een vragenlijst in. Elke afdeling beschikt over een eigen dashboard, waarin resultaten direct zichtbaar zijn. Patiënten die hun e-mailadres invullen, worden op de hoogte gebracht van de acties die de afdeling neemt op basis van hun antwoorden en suggesties. Door deze mogelijkheden kan een afdeling gericht verbeteringen doorvoeren.
 
Positieve ervaringen
Tijdens de proefperiode hebben vier afdelingen ervaringen opgedaan met de innovatieve app. Zowel patiënten als medewerkers zijn erg tevreden. Een van de collega’s geeft aan: “Doordat we de resultaten van de ingevulde vragenlijsten direct ontvangen, kunnen we gelijk reageren en verbeteracties in gang zetten. We hebben bijvoorbeeld een patiënt die de wachtruimte als druk ervaart, geïnformeerd over het gebruik van een prikkelarme ruimte”. In 2018 gaat Rijndam gefaseerd de applicatie op alle afdelingen en locaties van Rijndam gebruiken. Deze applicatie komt in de plaats van het jaarlijkse papieren tevredenheidsonderzoek.
 
Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl/uwervaring.