Nieuws

Rijndam Revalidatie innoveert door gebruik wearable op kinderafdeling

13 november 2017

Vanaf september 2017 krijgen kinderen en jongeren die op de kinderafdeling van Rijndam revalideren, een wearable mee tijdens een aantal weken van hun opname. Via deze objectieve manier van meten krijgen therapeuten, maar ook de kinderen en jongeren zelf, inzicht in hun eigen activiteitenpatroon. De wearable wordt in eerste instantie ingezet bij kinderen en jongeren met chronische pijn en vermoeidheidsklachten; zij hebben vaak minder goed inzicht in hun activiteitenpatroon. Hiermee maakt Rijndam gebruik van nieuwe technieken en innovatie binnen de zorg.

Inzicht activiteitenpatroon
Kinderen en jongeren met chronische pijn en vermoeidheidsklachten leren tijdens hun revalidatie om hun activiteiten beter over de dag te verdelen. Zij hebben vaak minder goed inzicht in hun activiteitenpatroon. Marleen Duijvestein, bewegingsagoog, legt uit: “Ze denken dat ze actief zijn geweest, terwijl dit in de praktijk lijkt tegen te vallen. Of het andere uiterste; ze zijn de gehele dag erg actief en nemen geen rust”. “De wearable in de vorm van een polsbandje, een zogeheten Fitbit, registreert de activiteiten van het kind of jongere, zowel overdag als ‘s nachts. Deze biofeedback geeft zowel de therapeuten als het kind of jongere de mogelijkheid om het activiteitenpatroon in kaart te brengen, te analyseren en waar nodig bij te sturen”, vult Sophia van der Knaap, master kinderfysiotherapeut, aan.
 
Innovatie
Rijndam bekijkt continu de mogelijkheden om innovatieve ontwikkelingen in te zetten in haar behandelingen. Op deze manier kan Rijndam topzorg leveren en de behandeling van patiënten blijven verbeteren. De inzet van een wearable binnen de kinderrevalidatie is hiervan een voorbeeld. Tijdens deze pilot van zes maanden bekijken de therapeuten van Rijndam de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de Fitbit bij deze doelgroep. Hierna besluiten ze of ze de wearable structureel gaan inzetten en voor welke doelgroepen binnen de revalidatie de Fitbit nog meer interessant kan zijn.

Rijndam Revalidatie
Rijndam biedt medisch specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening beperkingen hebben in hun functioneren. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven. Om patiëntgerichte topzorg te leveren, investeert Rijndam voortdurend  in innovatie, onderzoek en opleiding. Bij Rijndam werken ruim 800 medewerkers en 50 vrijwilligers. Jaarlijks behandelt Rijndam meer dan 9.000 patiënten op 15 locaties in de regio Rijnmond en Zuid-Holland zuid. Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl.
Rijndam, specialisten in revalidatie