Nieuws

Rijndam Revalidatie introduceert ‘ICT-dokter’ in de revalidatiesector

03 januari 2019

Door voortschrijdende digitalisering in de zorg heeft Rijndam Revalidatie, als eerste revalidatiecentrum, een Chief Medical Information Officer (CMIO) aangesteld. Revalidatiearts Marieke Paping is voor deze pioniersfunctie benoemd. Als medisch specialist vervult ze een brugfunctie tussen ICT en de patiëntenzorg.

Perspectief van de praktijk
“Informatievoorziening en technologie maken een steeds groter onderdeel uit van de bedrijfsvoering binnen Rijndam. Met mijn medische achtergrond kan ik het onmisbare perspectief toevoegen aan de technologie, namelijk die van de gebruikers en de praktijk”, vertelt Marieke Paping. De CMIO is een nieuwe functie in de revalidatie. “Ik heb er zin in om deze functie als ‘ICT-dokter’ vorm te geven.”

Projecten
Paping is op dit moment al nauw betrokken bij verschillende ICT- en e-health projecten in het revalidatiecentrum. Zij draagt bij aan projecten waar een relatie bestaat tussen ICT en de patiëntenzorg, zoals onderhoud en verbetering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het patiëntenportaal aan de hand van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP).

Officiële aanstelling
De CMIO is officieel aangesteld voor een periode van voorlopig twee jaar voor 8 uur per week. De CMIO legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en informeert de Medische Staf binnen Rijndam. Na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats.