Nieuws

Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie onder één bestuur

03 oktober 2017

Per 1 oktober 2017 zijn Sophia Revalidatie (hoofdlocatie Den Haag) en Rijnlands Revalidatie Centrum (hoofdlocatie Leiden) bestuurlijk gefuseerd. Dat betekent dat beide organisaties bestuurd worden door één Raad van Bestuur met één Raad van Toezicht. Gedurende de periode van de bestuurlijke fusie is nog sprake van twee aparte organisaties. Patiënten en verwijzers kunnen - op de voor hen vertrouwde wijze - terecht bij beide organisaties.

Het bestuur van de organisaties wordt gevormd door de heer F.A. (Frans) van den Broek d’Obrenan MBA en de heer drs. W. (Willem) Wiegersma. De heer van den Broek d’Obrenan zal de taak van voorzitter van het bestuur vervullen. Het doel is om op 1 januari 2019 de organisaties juridisch te laten fuseren. Beide organisaties gaan dan volledig op in één nieuwe organisatie. Vanaf die datum zal de heer Wiegersma  - sinds april 2017 bestuurder van Sophia Revalidatie - de voorzitterstaak overnemen. Op 1 januari 2019 zal de heer van den Broek d’Obrenan terugtreden.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van beide organisaties is als volgt samengesteld: de heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort (voorzitter), de heer drs. A.J. Lamping (vice-voorzitter), mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits, de heer A.W. Vreugdenhil RA en de heer drs. P.J. Verhage.

Kansen fusie
Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum hebben veel gemeen: ze behandelen zo veel mogelijk volgens Evidence Based Practice (EBP); ze willen excelleren in de interdisciplinaire behandeling van patiënten met complexe problematiek; continu vernieuwen; het zorgnetwerk rondom de patiënt versterken; resultaten meten en inzichtelijk maken.

De revalidatiezorg verandert momenteel sterk. Vlot kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen is essentieel. Beide centra willen voorop lopen bij het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van zorginnovaties. Hiervoor zijn flinke investeringen vereist, ondanks beperkte financiële middelen.

Door een fusie kunnen de organisaties samen hun ambities waarmaken in een veranderend speelveld. Uitgangspunt daarbij is revalidatiezorg dichtbij de patiënt, zelfs zoveel mogelijk bij de patiënt thuis. Alleen zeldzame hoog-complexe revalidatiezorg wordt geconcentreerd op één plek, om snel expertise te kunnen opbouwen. De centra verbreden én verdiepen samen het medisch specialistisch revalidatieaanbod voor de regio. Zo kunnen zij de revalidatiezorg optimaal toespitsen op de behoefte van de patiënt en op een vruchtbare samenwerking met verwijzers.