Nieuws

Samen voor de beste zorg bij een dwarslaesie

29 oktober 2015

Rijndam Revalidatie en De Hoogstraat Revalidatie gaan hun expertise en  behandelcapaciteit voor revalidatie bij een dwarslaesie uitwisselen.

Wat houdt de samenwerking in?
“De samenwerking maakt het onder andere mogelijk om snelle overname van dwarslaesiepatiënten uit het ziekenhuis naar één van beide centra te garanderen. De revalidatiebehandeling in beide organisaties zal meer en meer op elkaar worden afgestemd waardoor het ook eenvoudiger wordt om in tijden van grote vraag over en weer personeel uit te wisselen en zo de kwaliteit van zorg op peil te houden”,  licht Catja Dijkstra, revalidatiearts bij de Hoogstraat toe.” Rijndam en De Hoogstraat gaan patiënten daarnaast nog laagdrempeliger de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de specialisaties op het gebied van dwarslaesierevalidatie van beide centra. Tebbe Sluis, revalidatiearts bij Rijndam vult aan: “Door de samenwerking kunnen Rijndam en De Hoogstraat nog intensiever samen investeren in kennisontwikkeling en kennisoverdracht zowel voor eigen (nieuwe) medewerkers als voor andere professionals. Gezamenlijk gaan zij scholingsaanbod ontwikkelen waarmee hun kennis naar minder gespecialiseerde revalidatiecentra wordt overgedragen. Dit zodat mensen met een dwarslaesie er na de primaire revalidatie voor kunnen kiezen de verdere begeleiding dichter bij huis te zoeken.”

Wat is een dwarslaesie?
Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Het is een zeer ernstig letsel dat over het algemeen niet meer kan genezen. Het aantal mensen dat een dwarslaesie krijgt is relatief beperkt maar voor wie het treft zijn de gevolgen ingrijpend. Ieder jaar worden er ongeveer 300 mensen met een dwarslaesie in een revalidatiecentrum opgenomen. Gezien de relatief beperkte omvang van deze patiëntengroep is het van belang de kennis en vaardigheden voor een goede behandeling en begeleiding te concentreren. In Nederland zijn er daarom acht gespecialiseerde revalidatiecentra die mensen met een dwarslaesie mogen behandelen.

Rijndam en De Hoogstraat behoren tot deze acht centra en zijn specialist in dwarslaesierevalidatie. Samen behandelen zij bijna de helft van alle mensen die jaarlijks in Nederland een dwarslaesie krijgen. Beide centra blijven vanzelfsprekend hun bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de dwarslaesierevalidatie in Nederland.