Nieuws

Signaleringslijst hersenletsel

01 september 2009

Als mensen hersenletsel krijgen, bijvoorbeeld door een beroerte of zuurstofgebrek na een hartstilstand, kan dat allerlei cognitieve, emotionele
en gedragsmatige klachten geven. Tijdige signalering van deze klachten is belangrijk om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen.

Daarom heeft Vilans een signaleringslijst ontwikkeld. De lijst is gebaseerd op de al bestaande lijst voor CVA, die in de praktijk een bruikbaar instrument was gebleken. De klachten worden in beeld gebracht, waardoor het mogelijk wordt om mensen beter te begeleiden en doorverwijzen. De signaleringslijst kan gratis worden gedownload van www.webwinkelvilans.nl. Hier staat ook een signaleringslijst voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel.

Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 3 2009