Nieuws

Snel inzicht in prestaties via Kwaliteitsvenster voor revalidatie

29 juni 2015 / Revalidatie-instellingen presenteren kwaliteitsinformatie

Nadat ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg zichtbaar maakten in 2014, volgen nu ook revalidatiecentra in Nederland met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) hebben het Kwaliteitsvenster voor revalidatie op maandag 29 juni officieel aangeboden aan Jos Dekkers, voorzitter van Dwarslaesie Organisatie Nederland. In het Kwaliteitsvenster voor revalidatie kunnen patiënten in één oogopslag de kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Revalidatie Nederland en de NVZ hebben dit venster samen met hun leden, patiënten en deskundigen ontwikkeld.
 
Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van revalidatiezorg. Voorbeelden zijn patiëntervaringen, aantal valincidenten, doorligwonden  en het percentage mensen dat weer zelfstandig gaat wonen na revalidatie. Yvonne van Rooy, voorzitter NVZ: ‘Bijzonder aan dit venster is dat er informatie  instaat voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een acute beroerte of dwarslaesiepatiënten. Het Kwaliteitsvenster voor revalidatie is dan ook een eerste opstap naar meer kwaliteitsinformatie per aandoening of specialisme.´
 
Alle revalidatiecentra in Nederland en 18 revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen doen mee met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Rob Beuse, vicevoorzitter van Revalidatie Nederland: ‘Met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie krijgen patiënten op een eenvoudige manier inzicht in de kwaliteit van de revalidatiezorg. Ik ben er trots op dat onze sector dit initiatief zo enthousiast heeft omarmd.’
 
Dekkers van Dwarslaesie Organisatie Nederland is ook positief over het Kwaliteitsvenster voor revalidatie: ‘Het is verheugend dat de revalidatiesector zo transparant wil zijn over haar prestaties. Het is een baanbrekende vernieuwing, die hier en daar nog wel een nadere verdieping verdient.´ Carrol Terleth, bestuurder van Adelante en vanuit Revalidatie Nederland verantwoordelijk voor het Kwaliteitsvenster, is het met Dekkers eens: ‘De informatie die we nu via het Kwaliteitsvenster met patiënten delen over de kwaliteit van zorg, is waardevol. Maar we willen in de toekomst met het venster wel een stap verder gaan en de focus leggen op resultaten van de behandelingen.’ 
 
Het Kwaliteitsvenster voor revalidatie is te vinden op de website van elke deelnemende instelling. In het venster staan onder andere de prestaties van de instelling ten opzichte van een landelijk gemiddelde en ten opzichte van een voorgaand jaar. Ook staat er een toelichting bij, zodat duidelijk wordt hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Hoe doet de instelling het ten opzichte van het landelijk gemiddelde? En waarom is de score lager of juist hoger dan gemiddeld? En wat doet een instelling hieraan?
 
De 10 kwaliteitsindicatoren op een rij: patiëntervaringen, wachttijden, werk van artsen, zelfstandig wonen, doorligwonden, meten van resultaten, vallen, keurmerken, samenwerking met patiëntenverenigingen en tevredenheid van medewerkers.