Nieuws

Spaarne Gasthuis onderdeel van Specialisten Revalidatie Ziekenhuizen (SRZ)

02 maart 2015 / Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuizen gefuseerd

Per 1 mei 2014 zijn de besturen van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis gefuseerd. De ziekenhuizen fuseren juridisch op 22 maart 2015 en gaan dan verder onder de naam Spaarne Gasthuis. Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis hebben er voor gekozen om de revalidatieartsen onderdeel uit te laten maken van de SRZ (Specialisten Revalidatie Ziekenhuizen). Dit besluit is per 1 januari 2015 geëffectueerd.