Nieuws

SPRINT brengt mobiliteitsonderzoek naar de markt

04 december 2014

Steeds meer ouderen hebben zorg nodig, en de kosten van die zorg zijn een probleem. Onderzoekscentrum SPRINT ontwikkelt slimme technologieën die met name ouderen langer zelfstandig en in beweging houden - en dus zorgkosten besparen. Daarbij werken onderzoekers en bedrijven nauw samen.
 
SPRINT mobiliteitsonderzoekBalanstraining thuis: met je lichaamsbeweging stuur je de schaatser aan. Je moet wakken ontwijken en onder bruggetjes door schaatsen, en ondertussen krijg je feedback over hoe je het doet en aanwijzingen om het beter te kunnen doen.
SPRINT - de naam staat voor Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies for improved mobility - is in 2011 opgericht om technologieën te ontwikkelen die leiden tot mobiliteitsverbetering. Het is een samenwerkingsverband van onder meer de universiteiten van Groningen en Twente, Roessingh Research & Development, de hogescholen van Leeuwarden en Groningen en vijf revalidatie-instellingen: MRC Aardenburg, Revalidatie Friesland, Roessingh, Sint Maartenskliniek en UMC Groningen.

Projecten
SPRINT richt zich op vier gebieden:
  • Screening: ontwikkeling van sensoren die mobiliteitsverlies tegengaan. Zo wordt gewerkt aan een sensor die mensen die herstellen van een beenoperatie waarschuwt als overbelasting van het been dreigt.
  • Interventie: ontwikkeling van trainingsapparatuur om mobiliteitsverlies te voorkomen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een ‘exergame’ waarmee de balans getraind wordt.
  • Revalidatie: ontwikkeling van apparatuur om een deel van het revalidatieproces naar huis te kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld door tele-monitoring.
  • Prothesiologie/orthesiologie: ontwikkeling van prothesen, orthesen, schoenaanpassingen en rolstoelen die de mobiliteit vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een beenprothese die de zijwaartse balans van de prothe-segebruiker verbetert.

SPRINT houdt zich ook bezig met de werksituatie. Steeds meer ouderen moeten steeds langer doorwerken. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om maatregelen te nemen om de inzetbaarheid van hun oudere werknemers te stimuleren en uitval te voorkomen. Het project SPRINT@Work ontwikkelt hiervoor monitoring- en interventieproducten, zoals balans-trainings-systemen en spierkrachttrainers.

Bedrijfsleven
In alle projecten van SPRINT werken onderzoekers samen met het bedrijfsleven; er zijn contacten met meer dan vijftig bedrijven. In dat brede netwerk zit veel kennis en kunde. Om toe te lichten hoe de samenwerking vorm krijgt, kan de exergame voor balanstraining als voorbeeld dienen. Uit onderzoek weten we dat balanstraining werkt, dat mensen er vaak mee stoppen omdat het saai is én dat games trainen leuker maken. Er zijn al trainingsgames op de markt, maar hun nut is nooit wetenschappelijk vastgesteld. Daarom is afgesproken dat nu eerst wordt onderzocht welk trainingsconcept zin heeft, en dat vervolgens deelnemende bedrijven die kennis vertalen in een game. In dit proces stuit je op een verschil tussen wetenschap en bedrijfsleven: wetenschappers willen het liefst alles tot in de puntjes uitzoeken, terwijl het bedrijfsleven de markt op wil. En wetenschappers willen als eindresultaat een publicatie, terwijl het het bedrijfsleven gaat om een product. Daarom is gekozen voor een aanpak waarmee beide partijen hun doelen kunnen bereiken. Eerst wordt het trainingsconcept gekozen en getest. In een later stadium wordt in klinische trials onderzocht of je met deze training de balans werkelijk verbetert. De afspraak is dat de game daarna zo vorm krijgt dat hij geschikt is om er ná marktintroductie vervolgtests mee te doen. Zo kan het bedrijf snel de markt op en kan de wetenschapper het gewenste onderzoek alsnog uitvoeren.
Het is belangrijk dat wetenschappers en bedrijven van elkaar weten wat de verwachtingen en belangen zijn. Daar moeten ze vooraf heldere afspraken over maken. Als je dat goed doet, heeft een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven een groot voordeel: wetenschappelijk onderzoek vindt meteen zijn weg naar de markt. Zo voorkom je dat waardevol wetenschappelijk onderzoek in de la verdwijnt.

 

Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 4 2014
Auteur: Klaas Postema, hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMCG, klinisch directeur SPRINT
Klaas Postema leidt SPRINT samen met hoogleraar medische productontwikkeling Bart Verkerke. Op 15 januari a.s. organiseert SPRINT het symposium ‘Samen verzilveren’. Meer informatie staat op www.imdi-sprint.nl.