Nieuws

Studiereis Revalidatie Nederland

12 juni 2014

Van woensdag 4 juni tot en met vrijdag 6 juni vond de studiereis van Revalidatie Nederland op Vlieland plaats.

Met een zeer grote vertegenwoordiging van de leden van Revalidatie Nederland en in aanwezigheid van het bestuur van de VRA zijn de thema’s ‘zichtbaarheid, profilering en resultaat’ en ‘de medisch specialistische zorg 2015’ uitvoerig aan de orde geweest.

Ook heeft er op donderdagmiddag 5 juni een inspirerend debat plaatsgevonden over het eerstgenoemde thema met Cees Smit (patiëntenvertegenwoordiger in verschillende gremia en lid van de Pakket Advies Commissie van het Zorginstituut Nederland), Marjanne Sint (oud bestuurder Isala Kliniek en nu onder andere voorzitter STZ) en Wim van der Meeren (voorzitter Raad van Bestuur CZ).

Over de opbrengst van deze dagen en het vervolg dat hieraan gegeven zal worden, wordt u in de komende algemene ledenvergadering geïnformeerd.

Meer informatie: Jannie Riteco, directeur.