Nieuws

Symposium 'De kunst van het innoveren'

25 februari 2016

In de afgelopen jaren hebben Revalidatie Nederland en ZonMw het Innovatieprogramma Revalidatie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. Dit programma heeft geleid tot een groot aantal innovatieprojecten. Het programma is haar laatste fase ingegaan. Reden genoeg om een inspiratiesymposium over innovatie in de revalidatie te organiseren. Dit inspiratiesymposium, met de titel ‘De kunst van het innoveren’ vindt plaats op 15 april 2016. Het symposium is het middagprogramma van het VRA Colloquium. Het symposium is een samenwerkingsactiviteit van de VRA, Revalidatie Nederland, ZonMw en het Revalidatiefonds.
 
Aan de hand van inspirerende sprekers, een spraakmakende paneldiscussie en de uitreiking van de E-rev@lidatieprijs laat het symposium de deelnemers inspiratie voor innovaties opdoen. Tijdens het symposium worden drie aansprekende projecten uit het Innovatieprogramma Revalidatie gepresenteerd. Er worden handvaten gegeven voor de implementatie van ontwikkelde innovaties in de gehele sector. Keynotespreker is prof.dr. Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht.
 
Het programma van dit symposium is niet alleen interessant voor de deelnemers aan het VRA Colloquium, maar vooral ook voor bestuurders, patiëntenverenigingen, onderzoekers, professionals die betrokken zijn bij innovatie en kwaliteitsfunctionarissen. Het is van belang dat zij gezamenlijk kennis nemen van de innovaties en samenwerken aan een klimaat waarin innovaties hun weg vinden. Revalidatie Nederland, VRA, ZonMw en het Revalidatiefonds nodigen hen dan ook van harte uit om dit symposium te bezoeken. Meer informatie en aanmelding: https://revalidatiegeneeskunde.nl/de-kunst-van-het-innoveren.