Nieuws

Symposium 'E-rev@lidatie: blik op de toekomst'

06 februari 2014 / Revalidatiezorg verandert door ICT-toepassingen

De ontwikkelingen op het gebied van e-revalidatie en de invloed daarvan op de toekomst staan centraal tijdens het symposium ‘E-revalidatie: blik op de toekomst’. Dit symposium vindt plaats op dinsdag 11 maart 2014  in het kader van de Brain Awareness Week in De Haagse Hogeschool.

et ochtendprogramma bestaat onder andere uit twee lezingen, een forum en de presentatie van een aantal good practices. Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool, gaat in op de digitale revolutie. Hij geeft antwoord op de vraag hoe de zorg zal veranderen door het gebruik van ICT. Daarna komt Pieter Anthonio aan het woord. Hij gaat vanuit zijn betrokkenheid bij de BOSK (vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap) in op de impact van e-revalidatie op de patiënt. De perspectieven van beide sprekers worden vervolgens bediscussieerd in een forum. De presentatie van de dag is in handen van Janine Abbring.

Good practices en demomarkt
Tijdens het symposium komen verschillende voorbeelden van ICT-toepassingen en good practices aan bod. ’s Middags hebben bezoekers de gelegenheid de demomarkt te bezoeken. Deze markt geeft een uniek overzicht van vijftig e-revalidatietoepassingen die nu al in de behandelingen gebruikt (kunnen) worden. Voorbeelden zijn: de Parkinson-loopapplicatie ‘Cue2Walk’, een revalidatiegame voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel ‘DJ Fiero’ en de navigatie app ’Verdwaald de weg vinden’. Ze zijn te zien op verschillende themapleinen: apps, gamen, telemedicine en robotica.

E-revalidatieprijs
Aan het eind van de dag reikt het Revalidatiefonds voor de eerste keer de E-revalidatieprijs uit. De prijs gaat naar dát plan, dat mensen die revalideren het beste helpt om met e-revalidatietoepassingen beter zelf vorm en inhoud te geven aan hun leven. De winnaar ontvangt 10.000 euro om het plan te realiseren.

Informatie en aanmelding
Het symposium is bedoeld voor bestuurders en professionals in de revalidatie, patiënten- en belangenverenigingen, beleidsmakers en –ontwikkelaars, en onderzoekers. Het complete programma is te vinden op de website van De Haagse Hogeschool. Hier kunt u zich ook aanmelden. De kosten voor deelname bedragen € 35,00.