Nieuws

Tevredenheid pijnpati√ęnten verschilt per zorginstelling

31 maart 2015

Uit recent landelijk onderzoek door ‘Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem’ blijkt dat patiënten met chronische pijn de zorg bij chronische pijn waarderen met een 5.7. Voor Rijndam Revalidatie een verrassend getal, gezien de feedback die Rijndam ontvangt via zijn eigen patiënttevredenheidsonderzoeken. Hieruit blijkt dat 78% van de chronische pijnpatiënten die in 2014 bij Rijndam behandeld werden, Rijndam als zorginstelling aan zou raden.
 
Revalidatiearts Loes Swaan werkzaam bij Rijndam en gespecialiseerd in de revalidatiebehandeling van chronische pijn licht toe: “Veel chronische pijnpatiënten hebben meerdere medisch specialisten gezien en diverse behandeltrajecten gehad voordat ze bij Rijndam komen. Het gaat dan veelal om een groep waarbij de oorzaak van de pijn niet te verhelpen is of waar geen aantoonbare oorzaak (meer) is voor de chronische pijn. Hierdoor merk je vaak frustratie bij de patiënten. Echter als het gaat om de behandeling bij Rijndam Volwassenenrevalidatie dan zien wij een hoge tevredenheid.”
 
Ook de betrokkenheid van de werkgever bij de ervaring van de zorg bij chronische pijn wordt in het onderzoek aangegeven als belangrijk. Binnen Rijndam wordt de verbinding tussen zorg en werk gemaakt bij het team van Rijndam Arbeidsrevalidatie. Hier wordt naast het terugdringen van de beperkingen als gevolg van chronische pijn ook direct gekeken naar de werkomgeving van de patiënt.
 
Natuurlijk is Rijndam er nog niet. Met een aanbevelingspercentage van 78% is er voldoende ruimte voor verdere verbetering. Dit is een continu proces waar Rijndam actief op inzet.