Nieuws

Themabijeenkomst Behandelmodules en Bekostiging

16 oktober 2014

Op vrijdag 10 oktober jongstleden heeft een themabijeenkomst over Behandelmodules en Bekostiging plaatsgevonden bij het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Er waren ruim 160 mensen van de lidinstellingen van Revalidatie Nederland aanwezig.

Heino van Essen, voorzitter van Revalidatie Nederland, opende de themabijeenkomst.

Hij gaf het woord aan dagvoorzitter Rob Beuse, bestuurder bij De Hoogstraat Revalidatie en voorzitter van de projectgroep Behandelmodules en Bekostiging.

Hij leidde de dag in met de animatie ‘Op weg naar transparante zorg’, waarin het traject van de overstap op het modulaire systeem duidelijk wordt uitgelegd.

Luikje van der Dussen, revalidatiearts, bestuurslid van de VRA en voorzitter van de Stuurgroep Behandelmodules en Bekostiging,  lichtte toe waarom de VRA en Revalidatie Nederland gestart zijn met het project Behandelmodules en Bekostiging en hoe het project is georganiseerd. Ze benadrukte dat de beschrijving van de behandelmodules gebeurt vanuit de inhoud van het vak.

Cora ten Damme, unitmanager tweedelijns somatische zorg bij de NZa en lid van de Stuurgroep Behandelmodules en Bekostiging, ging in op de visie van de NZa op de overgang naar het modulaire systeem. Oorspronkelijk ging de NZa uit van een overgang per 2017. Tijdens de themabijeenkomst achtte de NZa de in de animatie genoemde planning van overgang op het nieuwe systeem per 2019 reëel.

De derde spreker tijdens het plenaire gedeelte was de heer G.H. Mellema, arts Beleid & Advies, MHA en Adviserend Geneeskundige Zorgverzekeraars Nederland. Hij deelde onder meer de eisen die Zorgverzekeraars Nederland stelt aan de productstructuur met de toehoorders. De nieuwe productstructuur moet geschikt zijn voor omschrijving van de geleverde zorg (verzekerde/onverzekerde zorg), voor inkoop en voor financiering en moet hanteerbaar zijn. De heer Mellema gaf bovendien tips vanuit de verzekeraars over hoe de revalidatiesector dit traject het beste kan aanpakken, bijvoorbeeld door niet te gedetailleerd te zijn in de beschrijving van de verschillende modules.

Vervolgens werd het gezelschap in twee parallelsessies verdeeld. Michael Bergen, bestuurder Rijndam revalidatie en revalidatiearts, ging als voorzitter van de Werkgroep Raamwerk en Generieke Modules dieper in op het ontwikkelde moduleraamwerk. Reinout van Vliet, revalidatiearts bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie, presenteerde een casus van een patiënt met een neuromusculaire aandoening (NMA). Hierin liet hij zien hoe de generieke modules en diagnose specifieke modules voor NMA toe te passen zijn. Uit deze casus werd duidelijk dat het mogelijk is meerdere malen een behandelcyclus te doorlopen. Vragen uit de zaal gingen onder andere over de benodigde mate van detaillering bij de ontwikkeling van een productstructuur en over de revalidatiezorg die niet wordt beschreven in modules.

Bij de tweede parallelsessie ging Bert Eissens, bestuurder van UMCG – Centrum voor Revalidatie, met zijn presentatie ‘Van module naar organisatiemodel’ in op de organisatorische consequenties. Hoe kan het nieuwe systeem in de organisatie geïmplementeerd worden? Hij gaf onder andere het advies om hiervoor een goed projectteam aan te stellen met een projectleider, een inhoudelijk coördinator en een coördinator ICT & planning.

Alle presentaties van deze interessante bijeenkomst zijn te vinden op Revalidatie Kennisnet.
 
Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.