Nieuws

Uitreiking EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk

01 december 2016

Op 25 november 2016 ontvingen tijdens Hét Congres in Arnhem vijf scholen en revalidatiecentra het EKEP-Keurmerk. EKEP staat voor Eén Kind Eén Plan, een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Scholen met een EKEP-Keurmerk stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders. Het keurmerk is een initiatief van LOOK (het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie).
 
LOOK heeft in samenwerking met het veld, de onderwijsinspectie, beleidsmedewerkers van Revalidatie Nederland en keurmerk- en visitatiedeskundigen een vragenlijst ontwikkeld, om te toetsen of speciaal onderwijs scholen in Nederland en de daaraan verbonden afdelingen kinderrevalidatie van een revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk. Deze omvat vragen over diverse kwalificaties en dient als verantwoording om in aanmerking te komen voor het EKEP Keurmerk. Als deze door alle betrokken partijen is ingevuld, inclusief ouders, en aan alle gestelde voorwaarden werd voldaan, komen school én revalidatiecentrum samen in aanmerking voor het EKEP Keurmerk. Negen scholen en centra voldeden al aan de gestelde eisen, zij ontvingen tijdens het eerste LOOK Symposium in november 2015 het EKEP Keurmerk.
 
Jan Reitsma, de penningmeester van LOOK, reikte de nieuwe keurmerken uit aan De Kiem in Dordrecht en Rijndam in Rotterdam, De Witte Vogel en Sophia Revalidatie in Den Haag, Maurice Maeterlinckschool en Sophia Revalidatie in Delft, Sint Maartenschool en Sint Maartenskliniek in Nijmegen/Ubbergen en Prins Johan Frisoschool in Haren en het UMC Groningen. Ongeveer de helft van de scholen en instellingen heeft het nu het EKEP Keurmerk.