Nieuws

Verdere inbedding ziekenhuisrevalidatie in de vereniging

16 januari 2014

Revalidatie Nederland gaat de ziekenhuisrevalidatie verder inbedden in de vereniging, om zo de effectiviteit van de belangenbehartiging te vergroten.

Bij een groter ledenbestand binnen de doelgroep ‘zelfstandige ziekenhuizen’ kan Revalidatie Nederland de ziekenhuisleden (nog) beter van dienst zijn. Een van de activiteiten die hierop is gericht is het informeren van de zelfstandige ziekenhuizen die nog geen lid zijn over de verdere inbedding van de ziekenhuisrevalidatie binnen Revalidatie Nederland.

Om deze reden is begin januari een brief aan deze zelfstandige ziekenhuizen gestuurd. In deze brief worden, naast informatie over de gewijzigde structuur en contributie, de opbrengsten van het lidmaatschap beschreven. De komende maanden zal Revalidatie Nederland deze ziekenhuizen benaderen voor een gesprek hierover.

Meer informatie: Laura van Steenveldt, beleidsmedewerker.