Nieuws

Vertrek Albert-Jan Mante als voorzitter Raad van Bestuur Revant

06 april 2021

Albert-Jan ManteAlbert-Jan Mante, voorzitter Raad van Bestuur van Revant, heeft met ingang van 1 juli 2021 de functie van lid Raad van Bestuur van Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom / Roosendaal aanvaard. Dit betekent dat hij per 30 juni a.s. zijn functie bij Revant medisch specialistische revalidatie neerlegt.
 
Albert-Jan heeft zich de afgelopen 6,5 jaar met hart en ziel ingezet voor de revalidanten en de medewerkers van Revant en een goede samenwerking met de netwerkpartners neergezet.

De Raad van Toezicht is Albert-Jan zeer erkentelijk voor wat hij heeft bereikt en wenst hem alle succes in zijn nieuwe functie.