Nieuws

ViaReva ontvangt VMS certificaat voor veiligheid

11 december 2015

ViaReva, revalidatiegeneeskunde heeft het VMS certificaat voor veiligheid behaald. Dit certificaat wordt door zorgverzekeraars verplicht gesteld. Het geeft aan dat we een systeem hebben waarmee wij veiligheidsrisico’s voor patiënten doorlopend signaleren, verbeteringen doorvoeren, beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

Thema's
Het VMS is opgebouwd rond  vijf inhoudelijke thema’s: basis medische zorg, incidenten patiënten, medicatie, infectiepreventie en veilig toepassen van technologie. Van KIWA, de organisatie die de certificering verzorgd heeft, kregen we een aantal sterke punten teruggekoppeld. Dit zijn bijvoorbeeld de openheid van onze organisatie en het veiligheidsbewustzijn, onze complete (patiënten)dossiers en ons systeem en opvolging van incident meldingen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
 
Ook HKZ certificaat verlengd
Hetzelfde auditteam bepaalde tegelijkertijd dat het HKZ-certificaat weer voor drie jaar verlengd wordt. Dit certificaat betekent dat ViaReva haar werk zo heeft georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om kwalitatief optimale zorg te kunnen leveren.
 

Agenda

meer »