Nieuws

Vilans integreert kennis niet-aangeboren hersenletsel

02 maart 2015

Vilans richt zich op kennis die de langdurende zorg verbetert. Een van de activiteiten is het delen van kennis via kennispleinen. Onlangs integreerde Vilans het kennisplein over niet-aangeboren hersenletsel in twee andere kennispleinen, die zich richten op de gehandicaptensector (www.kennis-pleingehandicaptensector.nl) en op de ouderenzorg (www.zorgvoorbeter.nl).

Door de integratie wordt kennis over niet-aangeboren hersenletsel dichter bij zorgprofessionals op die grote werkterreinen gebracht. Dat is belangrijk, want in beide sectoren zijn er cliënten bij wie hersenletsel een rol speelt. Meer kennis is een voorwaarde om de zorg te verbeteren. Op de twee kennispleinen is nu veel informatie te vinden over niet-aangeboren hersenletsel, met onder meer praktische tips en hulpmiddelen voor de begeleiding.
 
Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 1 2015