Nieuws

Vrijwel geen doorligwonden voor patiƫnten in revalidatiecentra; preventiebeleid werkt

01 juni 2007

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het decubituspreventiebeleid in de revalidatiecentra effectief is. Patiënten in een revalidatiecentrum doen zelden doorligwonden op. Eind 2006 is voor het eerst een landelijke meting uitgevoerd naar de aanwezigheid van decubitus (doorligwonden) onder ruim 1300 opgenomen patiënten in de 24 revalidatiecentra.


Het percentage opgenomen patiënten dat decubitus (graad 2 t/m 4) in een revalidatiecentrum opdoet is slechts 1,2%. In totaal gaat het om zestien van de 1300 klinische patiënten. De meeste revalidatiecentra hebben helemaal geen patiënten met decubitus. Bij de acht revalidatiecentra waar decubitus wel voorkomt, gaat het slechts om é©® of twee personen. Van deze centra zijn vijf gespecialiseerd in de behandeling van hoge dwarslaesie, waar het risico op decubitus hoger is doordat de patiënten met een hoge dwarslaesie veel liggen. De aanwezigheid van decubitus wordt dan ook het meest aangetroffen bij patiënten met een dwarslaesie, maar ook binnen deze groep blijkt het aantal patiënten met decubitus beperkt (tien). Een deel van de patiënten, vooral die met ernstigere vormen van decubitus, komt juist mede naar het revalidatiecentrum voor behandeling van de doorligwonden.


Uit deze landelijke meting blijkt dat het oplopen van doorligwonden bij patiënten die in behandeling zijn bij een revalidatiecentrum meestal een incident is. Het beleid van de revalidatiecentra ter preventie van decubitus blijkt dus te werken!