Nieuws

Website Netwerk Look

07 april 2014

Het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie LOOK heeft een website waarop informatie staat over de vereniging en over de projecten waarbij de vereniging betrokken is.

Look is het netwerk van alle organisaties in Nederland die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen met een lichamelijk handicap. Doel van de vereniging is de participatie van kinderen en jongeren met een lichamelijk beperking te bevorderen. Op  de website van LOOK, www.netwerklook.nl vindt u onder andere het jaarplan van LOOK en informatie over de afronding van het project ‘Ouders krijgen stem in samenwerkingsverbanden passend onderwijs’.

Eén van de resultaten van dit project is de website www.passendonderwijsenouders.nl. Deze website is op de eerste dag van de Week van Passend Onderwijs (24 maart 2014) gelanceerd. De site biedt ouders concrete handreikingen, waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat Passend Onderwijs ook past bij kinderen met een lichamelijke handicap of een andere beperking.