Lidmaatschapscriteria

Om lid te kunnen worden van Revalidatie Nederland moet uw instelling aan een aantal eisen voldoen. In de eerste plaats levert uw instelling Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Dit is Medisch-specialistische zorg die is gericht op het herstel van autonomie en/of de verbetering van mogelijkheden van cliënten met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. De behandeling dient te geschieden volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke standaarden en in overeenstemming met de voor de verlening van medisch-specialistische revalidatiezorg geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast moet uw instelling een kwaliteitsvisitatie van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) ondergaan. De in de praktijk werkzame revalidatiearts(-en) worden getoetst aan het Algemeen Beroepskader en moeten daaraan voldoen. Bovendien moet iedere lidinstelling beschikken over een HKZ-certificaat medisch specialistische revalidatiezorg of NIAZ-accreditatie, of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitscertificaat of accreditatie.  
 

Bijdrage

Leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Bepalend voor de bijdrage is de omzet. 
Wilt u weten hoe hoog uw bijdrage is? Neem dan contact op met het landelijk bureau.  
Voldoet u aan de lidmaatschapscriteria? Op grond van deze criteria bepaalt het bestuur of u lid kunt worden. Neem voor meer informatie contact met ons op.