Voordelen lidmaatschap

Wat biedt het lidmaatschap van Revalidatie Nederland?
Revalidatie Nederland vertegenwoordigt de hele revalidatiesector en behartigt de belangen van revalidatie-instellingen bij zorgverzekeraars en politiek. Leden krijgen bij Revalidatie Nederland een platform, ondersteuning op diverse beleidsterreinen en profiteren van een heldere, gemeenschappelijke externe profilering.

 

Een aantal voordelen op een rij:

 • Het landelijk bureau van Revalidatie Nederland behartigt uw belangen bij  belangrijke stakeholders en neemt u hiermee veel werk uit handen.
 • U plukt de vruchten van het onderzoek dat Revalidatie Nederland initieert. 
 • U ontvangt het wekelijkse Revalidatie Nieuwsbericht, waarin we u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied sturing en financiering, informatiebeleid en marketing en onderzoek, innovatie en kwaliteit.
 • U kunt gebruik maken van Revalidatie Kennisnet, een platform voor kennisuitwisseling over revalidatie.
 • U kunt zich profileren via het digitale Revalidatie Magazine, waarin artikelen verschijnen over ontwikkelingen op het gebied van medisch specialistische revalidatie. U ontvangt bovendien jaarlijks een gedrukte uitgave dat u aan uw relaties en patiënten ter beschikking kunt stellen. 
 • U kunt zich profileren op de website van Revalidatie Nederland met uw persoonlijke pagina, uw nieuwsberichten en uw activiteiten.
 • U kunt meebeslissen over het beleid van de vereniging via de algemene ledenvergaderingen, die vier keer per jaar plaatsvinden. U kunt er bovendien een actieve rol in spelen via lidmaatschap van bestuurscommissies, werkgroepen, het marketingplatform of het bestuur.
 • U kunt deelnemen aan symposia, congressen en informatiebijeenkomsten die Revalidatie Nederland (mede) organiseert.
 • U kunt factsheets over dwarslaesie, kinderrevalidatie, pijn en beroerte bij ons bestellen. Het bestelformulier vindt u op de website van Revalidatie Nederland in het gedeelte over publicaties.
 • U kunt de films van Revalidatie Nederland gebruiken in de communicatie naar uw stakeholders en patiënten.
 • U kunt participeren in het marketingnetwerk en het communicatienetwerk.
 • U kunt gebruik maken van de service die het bureau u biedt. De medewerkers van Revalidatie Nederland helpen u graag als u vragen heeft.