Revalidatiecheck

Revalidatiecheck


Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben revalidatie-instellingen de website Revalidatiecheck gemaakt. De website Revalidatiecheck.nl toont de kwaliteitscijfers van behandelingen in 44 instellingen voor medisch specialistische revalidatie in Nederland. Via Revalidatiecheck.nl kunnen patiënten en geïnteresseerden zien hoe goed de kwaliteit van zorg van revalidatie-instellingen is. Ook kunnen patiënten revalidatie-instellingen onderling vergelijken of een instelling vergelijken ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
 
Revalidatie-instellingen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of de patiënttevredenheid. Voor patiënttevredenheid wordt ook naar de tevredenheid over de revalidatiearts en overige zorgverleners gekeken. Van de veel voorkomende aandoeningen CVA, dwarslaesie en hersenletsel wordt ook het resultaat van de behandeling gemeten. Omdat revalidatie-instellingen meer diagnoses behandelen dan deze drie wordt per instelling ook aangegeven voor welke andere veel voorkomende diagnoses patiënten nog meer terecht kunnen. Van deze behandelingen zijn nog geen behandelresultaten beschikbaar. Voor de kwaliteit van een individuele behandeling kunnen patiënten het beste met hun eigen arts overleggen. De toelichtingen op de cijfers geven inzicht in beïnvloedende factoren, zoals grootte van een revalidatie-instelling, of het percentage oudere patiënten.
 
Revalidatie-instellingen houden tijdens het hele jaar de resultaten over kwaliteit en behandelingen bij. Revalidatie-instellingen leveren hun cijfers jaarlijks aan bij het Zorginstituut Nederland om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Na 1 juni worden de cijfers van het vorige jaar getoond. In de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland staan meetinstrumenten en vragenlijsten die worden gebruikt door zorgverzekeraars voor het inkopen van zorg, bedoeld als keuze-informatie voor patiënten. Jaarlijks wordt vastgesteld welke informatie revalidatie-instellingen moeten aanleveren. Deze generieke cijfers worden verplicht bijgehouden. Revalidatiecheck is hiermee een aanvulling op andere online patiëntinformatie.
 
De cijfers op Revalidatiecheck.nl zijn verzameld door Dutch Hospital Data (DHD). De website zelf is in beheer bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Alle instellingen voor medisch specialistische revalidatie die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland doen mee. Ook enkele ziekenhuizen die geen lid zijn van Revalidatie Nederland publiceren informatie op Revalidatiecheck.
 
Op Revalidatiecheck.nl kun je revalidatie-instellingen vergelijken op kwaliteit, of opzoeken hoe goed de revalidatie-instelling bij jou in de buurt is. Ook vind je informatie over veelvoorkomende revalidatie-behandelingen. Daarnaast vind je op Revalidatiecheck een overzicht voor welke behandelingen je in een revalidatie-instelling terecht kunt.

Kwaliteitsvenster
De website Revalidatiecheck is een vervolg op de website Kwaliteitsvenster Revalidatie, dat revalidatiecentra en ziekenhuizen met een revalidatieafdeling hebben het online Kwaliteitsvenster in 2015 ontwikkeld om inzicht te geven in hun kwaliteit van zorg.