Innovatieprogramma Revalidatie


In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw het Innovatieprogramma Revalidatie in samenwerking met Revalidatie Nederland uitgewerkt. Het ministerie van VWS heeft voor dit programma 6 miljoen beschikbaar gesteld.

Inmiddels is het programma in de laatste fase. Er zijn 35 ontwikkelprojecten en 14 implementatieprojecten binnen het programma gerealiseerd. Ook is Revalidatie Kennisnet gelanceerd, een kennisportal voor en door de sector. In opdracht van ZonMw is het programma inmiddels geëvalueerd. Hieruit komt naar voren dat het pogramma positief is verlopen. Het rapport bevat bovendien waardevolle aanbevelingen om het innovatievermogen van de sector verder te vergroten. Revalidatie Nederland gaat hiermee aan de slag.

Achtergrond
Tot 31 december 2008 kreeg een aantal revalidatiecentra financiering voor innovatie in de sector via de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV).

Op dat moment was het nog niet mogelijk om innovatie binnen de sector te bekostigen door middel van de Revalidatie DBC. Erkenning van de noodzaak voor innovatiegelden in de revalidatiesector door de Tweede Kamer heeft geleid tot het Innovatieprogramma Revalidatie.