Inzicht in revalidatie

Het traject Inzicht in Revalidatie richtte zich op de ontwikkeling van de externe set van indicatoren voor keuze-ondersteunende informatie en informatie voor de inkoop van revalidatiezorg.
Het traject heeft geleid tot consumenten-, benchmark-, en inkoopinformatie, die extern gepubliceerd worden op Kiesbeter.nl.

De revalidatiesector is het traject Inzicht in Revalidatie gestart omdat de sector de zichtbaarheid van de kwaliteit van de geboden zorg belangrijk vindt. Tevens wenste de revalidatiesector de toegevoegde waarde van revalidatie binnen het veld van de gezondheidszorg aan te tonen.  Ook bestond de behoefte om in te spelen op de maatschappelijke wens tot meer inzicht in de kwaliteit van zorg.

Via het traject Inzicht in Revalidatie legt de revalidatiesector externe verantwoording af richting zorggebruikers en financiers.

In het traject Inzicht in Revalidatie werd nauw samengewerkt met het landelijk steunpunt medezeggenschap LSR, de Vereniging van Revalidatie Artsen VRA, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en deskundigen uit de sector.

Het traject Inzicht in Revalidatie liep van 2011 tot en met 2013. Daarna is het overgegaan in een structurele samenwerking tussen de genoemde partijen. Hierbij worden de indicatoren jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten.