Revalidatie EPD

Het Revalidatie EPD is een project van Revalidatie Nederland. Doel is een elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkelen voor de revalidatiesector. Medio 2009 is de eerste versie van het Revalidatie EPD na oplevering overgedragen aan het bedrijf VIR e-Care Solutions. Hiermee is de VIR de eigenaar van het Revalidatie EPD geworden.

In 2011 zijn de eerste revalidatie-instellingen begonnen met de implementatie van de nieuwe versie van het Revalidatie EPD. Nadat in 2012 Adelante volledig was overgestapt op het Revalidatie EPD volgde in april 2013 Libra Revalidatie & Audiologie. Ook Merem Behandelcentra, De Hoogstraat Revalidatie, Sophia Revalidatie en Rijndam zijn in 2013 gestart met de implementatie van het Revalidatie EPD. De verwachting is dat andere centra snel zullen volgen.

Het EPD zorgt ervoor dat gegevens altijd beschikbaar zijn, maar één keer hoeven te worden ingevoerd, zorgvuldig en veilig kunnen worden overgedragen en gemakkelijk vergeleken kunnen worden. Het EPD is een flexibel systeem. Alle revalidatiecentra kunnen de inrichting kiezen die het beste bij hun organisatie past. Adelante heeft voor een patiëntgerichte invulling gekozen. Libra Revalidatie & Audiologie koos voor een inrichting op basis van de disciplines die bij de revalidatiezorg betrokken zijn.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite van VIR e-Care Solutions: www.revalidatie-epd.nl