Revalidatie in Beweging

Wat gaat goed, wat kan beter en efficiënter in de zorglogistiek? En hoe werk je efficiënter zonder kwaliteit te verliezen? In het project Revalidatie in Beweging is onderzocht hoe de zorglogistiek verbeterd kan worden. En met goed resultaat: het door ZonMw geleide project kwam tot een betere logistiek, die een daling in de wacht- en doorlooptijden in de revalidatiesector tot gevolg had. Aan het verbeterproject hebben verschillende revalidatiecentra deelgenomen.

Revalidatie in Beweging was een initiatief van het Ministerie van VWS en Revalidatie Nederland. Het is onder verantwoordelijkheid van ZonMw uitgevoerd door Prismant en CC Zorgadviseurs. In december 2010 is het project afgesloten met een eindrapport, een slotcongres en een boekje met acht succesvolle praktijkvoorbeelden, waar andere instellingen weer van kunnen leren.

In het boekje met praktijkvoorbeelden wordt verwezen naar een toolbox. Deze toolbox was actief rondom de periode van het project. Dit project is in 2010 afgerond en de toolbox is inmiddels niet meer beschikbaar.