Behandelmodules en bekostiging

Het programma Behandelmodules en Bekostiging is gestart in 2014. Doel is de medisch specialistische revalidatie (MSR) te beschrijven in behandelmodules. De behandelmodules geven op een uniforme wijze weer welke doelstellingen de patiënt revalidatiezorg krijgt. Met de behandelmodules is het mogelijk om patiënten die medisch inhoudelijk vergelijkbaar zijn in te delen naar zorgproducten.  Deze nieuwe zorgproducten worden de basis voor de nieuwe bekostiging. De volgende animatie legt dit op een eenvoudige manier uit.


 

Projectgroep en Stuurgroep

Het programma Behandelmodules en Bekostiging staat onder leiding van een stuurgroep. In de stuurgroep hebben naast de VRA en Revalidatie Nederland de NZa, Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) zitting. Voorzitter van de stuurgroep is Luikje van der Dussen, bestuurslid van de VRA en revalidatiearts bij Merem Behandelcentra. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het hele project.

De projectgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. In de projectgroep hebben bestuurders en artsen van verschillende revalidatiecentra zitting. Voorzitter van de projectgroep is Rob Beuse, lid Raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie.
 

Tranches en werkgroepen

Werkgroepen met veel artsenartsen van de VRA en enkele revalidatiemanagers van de instellingen hebben in 2015 en 2016 de behandelmodules te beschreven. Daarbij was de inhoud van de medisch specialistische revalidatie leidend. Wat doen we nu precies en wat onderscheidt intensieve revalidatiebehandelingen van minder uitgebreide trajecten?

De behandelmodules zijn opgesteld per diagnosegroep, zoals: 
  • Neurologie
  • Pijn, oncologie en orgaanrevalidatie
  • Amputatie, trauma en dwarslaesie
  • Hart- en longrevalidatie en diabetesrevalidatie
De kinderrevalidatie heeft aangepaste modules uit de bovenstaande groepen en eigen behandelmodules.

Per1 juli 2015 zijn instellingen verplicht om de behandelmodules te registreren. De data van deze registratie wordt centraal verzameld in een datamonitor. De data wordt gebruikt voor productontwikkeling en impactanalyses.

Momenteel werken de NZa en VRA-RN aan de ontwikkeling van zorgproducten, in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut. De sector streeft ernaar om de producten in 2019 gereed te hebben zodat deze in 2021 ingevoerd kunnen worden als modulaire bekostigingsstructuur. In 2019 en 2020 worden ICT-systemen aangepast zodat de zorgproducten geregistreerd en gedeclareerd kunnen worden en bereiden de instellingen en zorgaanbieders zich voor op het maken van afspraken op basis van de nieuwe zorgproducten.

Nadere informatie en de registratieverplichting vindt u op Revalidatie Kennisnet voor leden van Revalidatie Nederland en VRA en op de website van de NZa (hier).