Het Transparantiepakket

Welke zorg heeft een patiënt gekregen, wat was de kwaliteit van deze zorg, wat is het resultaat en wat heeft het gekost? In het transparantiepakket van  Revalidatie Nederland vindt u een antwoord op deze vragen.  Het transparantiepakket omvat de volgende projecten:
Revalidatie Nederland legt in het transparantiepakket de  komende jaren de verbinding  tussen alle facetten van de geleverde zorg. Zo wordt duidelijk welke zorg geleverd wordt, wat de kwaliteit is, welke gezondheidswinst wordt geboekt  én wat het kost.  
Zo kan Revalidatie Nederland de patiënten en stakeholders optimaal  informeren. Bovendien krijgen de revalidatie-instellingen hiermee de feedback om de kwaliteit van de zorg die zij aanbieden nog verder te verbeteren. 
De projecten worden in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen uitgevoerd.