Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Het Kwaliteitsvenster voor revalidatie laat patiënten de algemene kwaliteit zien van een revalidatiecentrum of een revalidatieafdeling van een ziekenhuis op tien onderwerpen. Doel is om de informatie over kwaliteit op een voor de patiënt begrijpelijke manier weer te geven.

Revalidatiecentra en ziekenhuizen met een revalidatieafdeling hebben het online Kwaliteitsvenster in 2015 ontwikkeld om inzicht te geven in hun kwaliteit van zorg. Op www.nvz-kwaliteitsvenster.nl staan alle vensters van algemene ziekenhuizen, UMC’s en categorale instellingen op een rij. Hier zijn ook de kwaliteitsvensters voor revalidatie te vinden.
 
Het venster blijft voortdurend in ontwikkeling. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt die nog meer zegt over de kwaliteit van zorg, wordt dit in het venster geplaatst. In juni 2017 is een verbeterde versie van het Kwaliteitsvensters gepubliceerd. Er is gekozen voor andere onderwerpen en een mooiere weergave van de kwaliteit van zorg.