Revalidatie Impact

Door te meten hoeveel een patiënt na de behandeling vooruit is gegaan, wordt duidelijk of een behandeling succesvol is. Bovendien is deze informatie te gebruiken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen zichzelf immers op die manier spiegelen met anderen en zichzelf verbeteren richting de “best practice”. Het vastleggen van uitkomsten in een landelijke databank wordt dan ook steeds belangrijker.

Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), hebben zich voorgenomen om gezamenlijk met de zorgverzekeraars een Revalidatie Impactscores in te richten voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van uitkomstmetingen. Daarmee wordt inzicht verkregen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatiebehandelingen. Deze databank dient uiteindelijk meerdere doelen:

  • Revalidatie-instellingen en VRA: benchmarking en kwaliteitsverbetering;
  • Revalidatie Nederland: faciliteren leden, en externe verantwoording van geleverde kwaliteit;
  • Zorgverzekeraars: kwaliteitsinformatie t.b.v. zorginkoop;
  • Patiënten: keuze-informatie bij het kiezen van een zorgverlener.
Inmiddels is de Stichting Revalidatie Impact opgericht. Meer informatie hierover leest u op www.revalidatie-impact.nl.