Publicaties

Revalidatie Nederland geeft diverse publicaties uit. U vindt ze in dit hoofdstuk. U kunt hier de publicaties als PDF downloaden. Voor films verwijzen we u naar ons kanaal op youtube. Revalidatie Magazine, de digitale kwartaaluitgave van de revalidatiesector, is te vinden op www.revalidatiemagazine.nl. 

Brancherapport 2019

13 oktober 2021 |

Cover Brancherapport 2019Dit brancherapport van Revalidatie Nederland bevat zowel kwantitatieve als
kwalitatieve informatie over de revalidatie in Nederland.

Zo wordt er ingegaan op de omvang van de revalidatiezorg, de verschillende behandelvormen en patiëntengroepen, de personele inzet, de financiën en de geleverde kwaliteit.

Download het brancherapport