Publicaties

Revalidatie Nederland geeft diverse publicaties uit. U vindt ze in dit hoofdstuk. U kunt hier de publicaties als PDF downloaden. Voor films verwijzen we u naar ons kanaal op youtube. Revalidatie Magazine, de digitale kwartaaluitgave van de revalidatiesector, is te vinden op www.revalidatiemagazine.nl. 

Brochure & film Revalidatie EPD

24 september 2014 |

Het Revalidatie EPD is een project van Revalidatie Nederland. Doel is een elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkelen voor de revalidatiesector. Medio 2009 is de eerste versie van het Revalidatie EPD na oplevering overgedragen aan het bedrijf VIR e-Care Solutions. Hiermee is de VIR de eigenaar van het Revalidatie EPD geworden.

In 2011 zijn de eerste revalidatie-instellingen begonnen met de implementatie van de nieuwe versie van het Revalidatie EPD. De landelijke ondersteuning van de implementatie van het Revalidatie EPD wordt door Revalidatie Nederland uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Revalidatie EPD.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite van VIR e-Care Solutions: www.revalidatie-epd.nl
 
Publicaties Revalidatie EPD
Een elektronisch patiëntendossier - ofwel een EPD - ontwikkelen voor de revalidatiesector. Dat was het doel van het project Revalidatie EPD. Inmiddels kunnen de revalidatiecentra in Nederland over een elektronisch dossier beschikken waarin zij alle patiëntgegevens kunnen registreren. Hierdoor is het mogelijk om gegevens uit te wisselen met dossiers van andere zorginstellingen.

Film & Screencast

Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite van VIR e-Care Solutions: www.revalidatie-epd.nl