Het perspectief van de patiënt in beeld

  • Wat wil en verwacht de patiënt van de revalidatiezorg? Om hier zo goed mogelijk op in te spelen heeft Revalidatie Nederland regelmatig overleg met de belangrijkste patiëntenverenigingen, zoals Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), het LSR en Hersenletsel.nl. Om nog directer in contact te komen met de patiënt was Revalidatie Nederland in november aanwezig bij een LSR-bijeenkomst voor cliëntenraden van revalidatiecentra  bij Sophia Revalidatie. Onder andere gezamenlijke belangen waarop de branche en de patiënten kunnen samenwerken kwamen aan de orde.
  • Om het perspectief van de patiënt te borgen, worden vertegenwoordigers van de patiënten betrokken bij de uitvoering van verschillende projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Inzicht in Revalidatie en aan de Landelijke Databank Uitkomstmaten.