Impuls voor innovatie

  • Het Innovatieprogramma Revalidatie dat gestart is in 2009, liep op 31 december 2015 ten einde. Alle 14 implementatieprojecten, die onder verantwoordelijkheid van Revalidatie Nederland zijn gestart, zijn afgerond. Het Innovatieprogramma Revalidatie heeft een grote stimulans gegeven aan de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de sector. Dankzij het enthousiasme van de projectuitvoerders, betrokkenheid van patiëntvertegenwoordiging en intensieve inzet en krachtenbundeling van de revalidatie-instellingen zelf, is het Innovatieprogramma Revalidatie een succes geworden.
  • Revalidatie Kennisnet, het kennisplatform van de revalidatiesector, heeft medio 2015 een mobiele versie gekregen. Daardoor is Revalidatie Kennisnet ook op mobiele apparatuur goed te gebruiken. In december 2015 is Revalidatie Kennisnet volledig vernieuwd. Het nieuwe Revalidatie Kennisnet stimuleert interactie en maakt het eenvoudiger om informatie en nieuws op het kennisnet te plaatsen. 
  • Om de verspreiding van kennis in de sector te stimuleren is Revalidatie Nederland gestart met de ontwikkeling van een platform voor e-learning binnen de omgeving van Revalidatie Kennisnet. In de loop van 2016 worden binnen deze omgeving de eerste cursussen aangeboden. E-learning maakt het mogelijk om op een effectieve en efficiente manier kennis over te dragen.