Kwaliteit zichtbaar gemaakt

  • Sinds juni 2015 krijgt u in één oogopslag de geleverde kwaliteit van de revalidatie-instellingen te zien in het Kwaliteitsvenster voor Revalidatie, dat Revalidatie Nederland en de NVZ in aanwezigheid van enkele patiëntenverenigingen hebben gelanceerd. U vindt er kwaliteitsinformatie over tien thema’s, waaronder patiëntervaringen, zelfstandig wonen en resultaten meten. Revalidatie Nederland heeft het Kwaliteitsvenster voor Revalidatie bovendien aangeboden aan een aantal Kamerleden van de vaste commissie van VWS. Het kwaliteitsvenster is het tweede halfjaar van 2015 door ongeveer 30.000 mensen bezocht.
  • Op www.zorginzicht.nl vindt u alle prestatie-indicatoren van alle revalidatie-instellingen. Voor het eerst werden in 2015 ook ervaringsindicatoren gepubliceerd.
  • Voor een goede afstemming tussen zorg en onderwijs voor kinderen met een beperking of een chronische ziekte wordt op tal van mytylscholen en revalidatiecentra samen met ouders gewerkt vanuit de filosofie Eén kind één plan (EKEP). Om dit verder te stimuleren heeft het Landelijk Overleg Orgaan Kinderrevalidatie (LOOK) het EKEP-Keurmerk ontwikkeld. Inmiddels hebben negen revalidatie-instellingen dit EKEP Keurmerk ontvangen.
  • Wat levert een behandeling op als het gaat om bijvoorbeeld communicatie, mobiliteit of maatschappelijk leven? Om hier inzicht in te krijgen, werkt de revalidatiesector aan de ontwikkeling van de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR). Op 24 november 2015 ondertekenden Revalidatie Nederland, VRA, CZ en Zilveren Kruis een intentieverklaring om de haalbaarheid van de LDUR nader te onderzoeken.
  • De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) bezocht in het voorjaar van 2015 voor het eerst de revalidatiecentra met een klinische afdeling voor een risicotoetsing. De IGZ was aangenaam verrast door de op verbetering gerichte houding van de revalidatiesector. De sector heeft de verbeterpunten op onder andere de omgang met medische technologie, medicatieveiligheid en infectiepreventie voortvarend opgepakt.
  • De sector is intensief aan de gang met certificering van het VMS. Hoewel de sector niet VMS plichtig is heeft ongeveer de helft van de revalidatie-instellingen  het veiligheidsmanagementsysteem al laten certificeren.