Op weg naar financiële transparantie

  • Met het project Behandelmodules en bekostiging stapt de revalidatiesector over naar een nieuwe manier van bekostiging, die in 2019 ingaat. In 2015 heeft de sector grote stappen in dit project gezet, bijvoorbeeld door de behandelmodules te implementeren en zorgactiviteiten in de modules te registeren. De sector is goed op weg naar een transparant bekostigingssysteem waarin duidelijk is welke zorg de patiënt krijgt en wat deze kost.
  • Revalidatie Nederland heeft met de NZa passende tarieven voor de medisch specialistische revalidatiezorg kunnen afspreken. Hierdoor blijft de landelijke dekking van medisch specialistische revalidatie in revalidatiecentra en ziekenhuizen gewaarborgd. Medisch specialistische revalidatie blijft hierdoor voor iedereen in de nabijheid toegankelijk.
  • Het is belangrijk dat de zorgverzekeraars en patiënten erop kunnen vertrouwen dat de revalidatie-instellingen de juiste bedragen declareren. Daarom sloten Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland in mei 2015 een (vervolg)convenant voor verantwoord declareren. Daarin is afgesproken dat revalidatiecentra hun declaratieproces jaarlijks laten certificeren. Hierdoor wordt zichtbaar of het declaratieproces op orde is of waar het eventueel nog verbeterd moet worden. De revalidatiesector is de eerste met een dergelijk systeem.