Bestuurscommissies

Het bestuur laat zich over specifieke dossiers informeren door drie permanente bestuurscommissies.
Die dossiers zijn: Sturing & Financiering, Informatiebeleid en -Technologie, Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit en Strategie & Marketing. Elke bestuurscommissie wordt voorgezeten door een bestuurslid en is samengesteld uit kundige specialisten uit de sector. Daarnaast is er een werkgroep ziekenhuisrevalidatie en zijn er permanente commissies (bijvoorbeeld de commissie informatievoorziening) en tijdelijke werk- of projectgroepen.  

   

Bestuurscommissies

Commissies hebben een vaste bezetting met een maximale zittingstermijn van drie jaar. Die termijn mag eenmaal verlengd worden. Bestuurscommissies adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over het specifieke deelgebied. Iedere bestuurscommissie bestaat uit ongeveer zes leden, de voorzitter niet meegerekend. Er is een speciale zetel voor de ziekenhuizen. In het linker menu kunt u meer informatie over de bestuurscommissies vinden. Voor meer informatie over de dossiers waarin binnen de bestuurscommissies gewerkt wordt verwijzen we u naar het hoofdstuk Vakgebieden.  
 

Tijdelijke werk- en projectgroepen

 Voor belangrijke vraagstukken kan het bestuur een tijdelijke projectgroep instellen.
Kijk voor een overzicht van afgeronde en lopende projecten onder ‘Projecten’.