Financiële stabiliteit

Financiële stabiliteit

In de overgang van het functioneel budget (FB) naar de het DBC-pakket zijn de extra vergoedingen voor de behandeling van patiënten met een hoge dwarslaesie en/of het verlenen van ademhalingsondersteuning vervallen. Dankzij lobby van Revalidatie Nederland is een passende bekostiging gerealiseerd voor een groep patiënten die zeer afhankelijk is van deze zorg. In 2015 en 2016 zijn instellingspecifieke beschikkingen afgegeven voor de betreffende centra. In 2017 introduceerde de NZa een aparte diagnosecode die afleidt naar nieuwe zorgproducten met een hoger tarief voor de ondersteuning aan patiënten met een hoge dwarslaesie. Voor ademhalingsondersteuning is een supplementair product toegevoegd aan de DBC-productstructuur. In het kader van ‘Verantwoord declareren’, waarin afspraken zijn gemaakt over een betrouwbare werking van het DBC-facturatieproces, heeft Revalidatie Nederland in 2016 de werking van het declaratieproces gemeten en teruggekoppeld aan Zorgverzekeraars Nederland. De zorgverzekeraars zijn tevreden over de voortgang van de revalidatie-instellingen. De bevindingen van 2016 worden meegenomen in het normenkader voor 2018.

Met de NZa, VRA, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut is, in het kader van de groei van de aanspraken op medisch specialistische revalidatie, gesproken over de doelmatigheid van zorg. Zorgverzekeraars Nederland heeft het Zorginstituut gevraagd om een verduidelijking te geven op onderdelen zoals orgaanrevalidatie, pijnrevalidatie en SOLK, omdat bij deze zorg niet duidelijk is wanneer de zorg doelmatig in de eerste lijn geleverd kan worden door paramedici en wanneer de zorg in de tweede lijn (medisch specialistische zorg) uitgevoerd moet worden. Dit wordt in 2017 verder opgepakt.

Er zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van behandelmodules. Alle artsen indiceren vanaf 1 juli 2016 in de moduleset 2.0, de behandelaren en artsen koppelen hun tijd aan deze modules en de data wordt verzameld in de datamonitor. Er is een plan van aanpak opgesteld over de inhoud en de vertaling van modules naar producten, en de kostprijsberekening. Op 15 december 2016 is een nieuwe versie van de moduleset gepubliceerd. De praktische problemen van moduleset 2.0 worden daarin opgelost. Het is geen nieuwe set, alleen onvolkomenheden worden opgelost.

De NZa heeft de ZVI-verplichting op verzoek van Revalidatie Nederland opgeschort; per 1-1-2018 is de verplichting verdwenen, tot die tijd zal de NZa niet handhaven.

Per 1 januari 2016 is voormalige Grouper van de NZa zowel in technische als in organisatorische zin succesvol geprivatiseerd. De werkgroep Grouper, waarin Revalidatie Nederland actief participeert, heeft een probleemloze overgang van het Onderhandenwerk van de NZa Grouper naar de Vecozo Grouper per 1 augustus 2016 gerealiseerd. Ook heeft de werkgroep een probleemloze overgang op de nieuw gebouwde Declaratie Grouper van Vecozo per 1 november 2016 gerealiseerd.  
Revalidatie Nederland heeft onderzoek gedaan naar de kostprijzen in ziekenhuizen. Naar aanleiding hiervan zijn de registratieregels nader toegelicht en verduidelijkt.