Focus op innovatie

Focus op innovatie

Op 15 april heeft tijdens het middagprogramma van het VRA Colloquium het symposium ‘De kunst van het innoveren’ plaatsgevonden. Het symposium is een samenwerkingsactiviteit van de VRA, Revalidatie Nederland, ZonMw en het Revalidatiefonds. Tijdens dit symposium is het Innovatieprogramma Revalidatie officieel afgesloten.

Revalidatie Kennisnet is voorzien van een e-learningmodule. Met deze tool is het nog makkelijker om kennis te delen. Er zijn ruim 4.000 professionals die gebruik maken van Revalidatie Kennisnet.

Op 18 november 2016 vond een invitational conference plaats waarin de uitkomsten zijn besproken van de inventarisatie van mogelijk instrumentarium om de uitkomsten van de revalidatie op participatieniveau in kaart te brengen. Diverse partijen waren aanwezig zoals patiëntenvertegenwoordiging, Zorginstituut Nederland, gemeenten en verzekeraars, onderzoekers en artsen. In vervolg op de invitational is begin 2017 een call for proposals opgesteld voor brede aanpak van de ontwikkeling van zo’n instrument.