Kwaliteit zichtbaar gemaakt

Kwaliteit zichtbaar gemaakt

Revalidatie Nederland heeft een animatie over het transparantiepakket van Revalidatie Nederland gemaakt. Dit transparantiepakket omvat de behandelmodules, de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie, de prestatie-indicatoren, de richtlijnen van de IGZ en het convenant verantwoord declareren. Dit pakket geeft op termijn inzicht in welke behandeling de patiënt gekregen heeft, wat de kwaliteit is, wat het heeft opgeleverd en wat het heeft gekost. Stakeholders zijn enthousiast en vinden Revalidatie Nederland hierin een voorbeeld voor andere sectoren.De Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR) heeft een doorstart gemaakt. Het deelproject “Meten en Vergelijken” is bemenst en kon van start. Daarnaast is met ICT-leveranciers verkend in hoeverre vanuit de verschillende (bron)systemen kan worden aangeleverd aan een centrale database, en welke partijen een centrale database zouden kunnen faciliteren.