Publicaties

Revalidatie Nederland geeft diverse publicaties uit. U vindt ze in dit hoofdstuk. U kunt hier de publicaties als PDF downloaden. Voor films verwijzen we u naar ons kanaal op youtube. Revalidatie Magazine, de digitale kwartaaluitgave van de revalidatiesector, is te vinden op www.revalidatiemagazine.nl. 

NeLL: alle landelijke eHealth-initiatieven onder één dak

09 maart 2018 |

Op vrijdagochtend 9 maart opende burgemeester Lenferink in het bijzijn van ruim 400 gasten het Nationaal eHealth Living Lab, NeLL genoemd. In het NeLL wil het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) alle landelijke eHealth-initiatieven samenbrengen. Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum zijn trotse partners van het NeLL.

Diverse belangenbehartigers uit het werkveld hielden in het LUMC een pleidooi voor het belang van dit initiatief en gingen met elkaar in gesprek. Zo waren onder andere aanwezig Erik Gerritsen (VWS), Toon Verlaan (Ouderenberaad Zorg & Welzijn, Regio Zuid-Holland Noord) en onze collega dr. Jorit Meesters (senior onderzoeker kenniscentrum Sophia Revalidatie & Lectoraat Revalidatie Haagse Hogeschool).
 

eHealth in de revalidatiezorg

Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum (fusiepartners) zetten al langere tijd in op eHealth-toepassingen binnen de revalidatiezorg. Instructievideo’s en games voor patiënten om thuis zelfstandig extra te oefenen zijn geïntegreerd in ons behandelaanbod. Dankzij eRevalidatie hebben patiënten meer regie over hun behandeling en hun herstel. Benieuwd naar onze eRevalidatieprojecten? Klik dan hier.

Klaasjan van Haastrecht, projectmanager SmartLab en Innovatie is blij met de komst van het NeLL. ‘Het is goed dat de krachten rondom eHealth nu gebundeld worden en we door expertise vanuit verschillende hoeken samen de beste oplossingen kunnen realiseren.‘ Ook Arend de Kloet, lector Revalidatie van De Haagse Hogeschool, ziet de kracht van het NeLL. ‘Het is niet alleen een open platform dat verbindt, maar het is ook de motor in de certificering en validatie van ontwikkelde eHealth-initiatieven.‘
 

eHealthtoepassingen optimaal afstemmen op eindgebruiker

Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) is opgericht door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om eHealthtoepassingen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met nationale en internationale stakeholders binnen de zorg en de technologie. Voorbeelden van digitale toepassingen voor het monitoren en bevorderen van de gezondheid zijn apps, sensoren, wearables, robots en videocommunicatiemiddelen. De toepassingen worden getest door een panel van zorggebruikers, zorgverleners, onderzoekers, studenten en ICT’ers. Door deze opzet kunnen de partijen elkaar informeren en inspireren om tot nieuwe eHealthtoepassingen te komen die optimaal op de eindgebruiker zijn afgestemd.

Meer weten over het NeLL en de samenwerkingspartners?
www.nationalehealthlivinglab.nl