Publicaties

Revalidatie Nederland geeft diverse publicaties uit. U vindt ze in dit hoofdstuk. U kunt hier de publicaties als PDF downloaden. Voor films verwijzen we u naar ons kanaal op youtube. Revalidatie Magazine, de digitale kwartaaluitgave van de revalidatiesector, is te vinden op www.revalidatiemagazine.nl. 

Revalidatie Magazine (RM) nr. 2 2015

25 juni 2015 | Gezondheid: wat is het?

Onderwerpen o.a.: Gezondheid: wat is het? De revalidatiesector weet het al langer; Resultaten Innovatieprogramma Revalidatie; Zorg naar de Wmo; Scholingsgeld van het ministerie; 'Meer diabetesrevalidatie nodig'; PraktijkLeerUnit; Eenduidig aanpak arm- en handproblemen; en meer...

Download | Lees online

Lees ook de online aanvulling op www.revalidatiemagazine.nl. Hier vindt u een korte filmp over de nieuwe definitie van gezondheid. Daarnaast wordt er ingegaan op de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicapt. Ook kunt u stemmen op de poll die gaat over de periode na het revalidatietraject. Verder vindt u er nog verschillende berichten en informatie over wetenschap en organisatie.