Publicaties

Revalidatie Nederland geeft diverse publicaties uit. U vindt ze in dit hoofdstuk. U kunt hier de publicaties als PDF downloaden. Voor films verwijzen we u naar ons kanaal op youtube. Revalidatie Magazine, de digitale kwartaaluitgave van de revalidatiesector, is te vinden op www.revalidatiemagazine.nl. 

Revalidatie Nederland in vogelvlucht

01 oktober 2015 |

Revalidatie Nederland heeft een folder ontwikkeld waarin algemene informatie is opgenomen over de branchevereniging.

Er is onder meer in te lezen wat de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vereniging zijn, op welke speerpunten de vereniging zich richt en hoe ze georganiseerd is. Bovendien wordt kort ingegaan op de branche.

Download de folder 'Revalidatie Nederland in vogelvlucht'