Publicaties

Revalidatie Nederland geeft diverse publicaties uit. U vindt ze in dit hoofdstuk. U kunt hier de publicaties als PDF downloaden. Voor films verwijzen we u naar ons kanaal op youtube. Revalidatie Magazine, de digitale kwartaaluitgave van de revalidatiesector, is te vinden op www.revalidatiemagazine.nl. 

RM Jaarmagazine 2016

02 februari 2017 |

Cover Revalidatie Magazine (RM) jaaruitgave 2016
 

Een weg vinden


Al vele jaren is Revalidatie Magazine - kortweg RM - hét tijdschrift van en over de Nederlandse revalidatiesector. Sinds begin 2016 verschijnt RM volledig digitaal op www.revalidatiemagazine.nl. En met succes: steeds meer mensen vinden hun weg naar het digitale RM. Voor degenen die deze weg nog moeten vinden, hebben we deze papieren jaaruitgave van RM gemaakt. We hebben dat gedaan omdat het onderwerp van RM - medisch specialistische revalidatie - het verdient om gezien te worden.

Revalidatie is eigenlijk een verwarrend woord, omdat het zo algemeen is. Iedereen die ergens van moet herstellen - een nieuwe heup, een sportblessure - revalideert. Maar er zijn situaties dat het letsel zo complex en het functioneren zo belemmerd is dat intensieve multidisciplinaire behandeling nodig is.

Dát is medisch specialistische revalidatie, waarbij een team onder leiding van een revalidatiearts mensen begeleidt naar maximale zelfstandigheid en maximale kwaliteit van leven. Zo nodig gebeurt dat klinisch, zo mogelijk poliklinisch.

De oorzaak van de lichamelijke beperkingen is heel divers: van CVA tot dwarslaesie, van spierziekte tot amputatie, van chronische pijn tot meervoudige verwondingen na een ongeluk, van aanlegstoornis van armen of benen tot ernstige handblessure. Wat het ook is dat mensen belemmert in hun bewegingen, medisch specialistische revalidatie kan hen helpen. Het is mooi om te zien hóe hard er bij revalidatiecentra, revalidatieafdelingen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra wordt gewerkt om eruit te halen wat erin zit. In de eerste plaats natuurlijk door revalidanten zelf, maar zeker ook door hun deskundige behandelaars en artsen. Het digitale RM geeft een inkijkje in deze bijzondere revalidatiewereld en in alle ontwikkelingen die daarin gaande zijn.

En deze papieren jaaruitgave geeft weer een inkijkje in RM. We hebben een greep gedaan uit de artikelen, waarbij we de meer beleidsmatige onderwerpen achterwege hebben gelaten. Niet omdat die niet belangrijk zouden zijn; wel omdat we hier vooral de dagelijkse praktijk in beeld willen brengen. We willen met dit RM graag een indruk geven van een veelzijdige sector die alles op alles zet om revalidanten zo goed mogelijk op weg te helpen.

Esther Agterdenbos,
lid raad van bestuur Klimmendaal,
hoofdredacteur RM
 

Download het RM Jaarmagazine 2016