Publicaties

Revalidatie Nederland geeft diverse publicaties uit. U vindt ze in dit hoofdstuk. U kunt hier de publicaties als PDF downloaden. Voor films verwijzen we u naar ons kanaal op youtube. Revalidatie Magazine, de digitale kwartaaluitgave van de revalidatiesector, is te vinden op www.revalidatiemagazine.nl. 

Strategisch beleidsplan 2015-2019

01 juni 2015 |

Zichtbaar, innovatief en patiëntgericht
Uitdagingen en kansen voor de revalidatiesector in Nederland. Voorbereiding op een toekomst, waarin Revalidatie Nederland haar leden optimaal ondersteunt om haar positie in het gezondheidsnetwerk te verstevigen en rendabel te houden.
Download het Strategisch Beleidsplan 2015-2019