Vakgebieden

Revalidatie Nederland houdt zich in commissies en werkgroepen bezig met verschillende onderwerpen die de revalidatiesector raken. Denk daarbij aan kwaliteit en veiligheid, de manier waarop sturing kan worden gegeven aan instellingen, bekostiging van de revalidatiezorg, informatie- en marketingbeleid, communicatie en PR. 
Informatie over verschillende onderwerpen en dossiers vindt u in dit hoofdstuk. Voor de samenstelling van de commissies verwijzen we u naar het hoofdstuk Organisatie.