Communicatie en Public Affairs

Voor een branchevereniging als Revalidatie Nederland zijn public affairs en communicatie cruciaal. Revalidatie Nederland wil duidelijk maken wat medisch specialistische revalidatie inhoudt en wat de toegevoegde waarde van deze zorgverlening is. Ook wil ze zich zo helder mogelijk profileren bij haar leden, bewindspersonen, departementen, de Tweede Kamer, politieke partijen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, landelijke instituten en koepels en de landelijke media.
 

Beleid

Het communicatiebeleid van Revalidatie Nederland biedt ondersteuning bij de realisatie van de kerntaken van de vereniging. Daarbij richt Revalidatie Nederland zich op een interne doelgroep (haar leden) en op externe doelgroepen (landelijke relaties). In haar communicatie wil Revalidatie Nederland op transparante wijze verantwoording afleggen voor haar handelen.
 

Communicatie

Revalidatie Nederland wil zo goed mogelijk duidelijk maken wat medisch specialistische revalidatie is. De vereniging doet dit door op websites en andere media over revalidatie te publiceren, seminars te organiseren en
 

Public Affairs

Revalidatie Nederland laat haar relaties graag nader kennismaken met de revalidatiezorg. Jaarlijks krijgenTweede Kamerleden en relaties een uitnodiging om een werkbezoek te brengen aan een lidinstelling. Ook houdt Revalidatie Nederland hen op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de sector.

 

Landelijk Netwerk communicatie revalidatie-instellingen

Bij de revalidatiecentra zijn verschillende communicatieprofessionals werkzaam. Om ervaringen en kennis te delen, heeft Revalidatie Nederland een Landelijk Netwerk communicatie revalidatiecentra opgezet. Dit netwerk op het gebied van communicatie, voorlichting en PR komt twee keer per jaar bijeen.

 

Bestuurlijk overleg

Revalidatie Nederland voert jaarlijks regulier bestuurlijk overleg met de belangrijkste stakeholders van Revalidatie Nederland. 
 

Contactpersoon Communicatie en Public Affairs

Voor meer informatie over Communicatie en Public Affairs kunt u terecht bij drs. K. (Karin) van Londen, senior communicatieadviseur.