Informatiebeleid

Informatiebeleid
Bij informatiebeleid gaat het om het ontwikkelen en beheren van de gewenste in- en externe informatievoorziening, alsmede de daarvoor benodigde ICT-middelen. De centrale vraag daarbij is hoe het informatiebeleid de vereniging en haar leden kan helpen bij het realiseren van hun respectievelijke strategische doelstellingen.
 
Informatievoorziening
Samen met de leden werkt de branchevereniging aan een collectieve informatievoorziening. Alle bedrijfs- en DBC-gegevens van de revalidatie-instellingen worden opgeslagen in de Landelijke Revalidatie Databank. Van daaruit worden diverse branche-, benchmark- en maatwerkrapportages opgesteld. Uiteraard wordt er nadrukkelijk op toegezien dat alle activiteiten voldoen aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming, informatiebeveiliging en mededinging.
Ook heeft Revalidatie Nederland Revalidatie Kennisnet ontwikkeld: een online platform voor professionals in de revalidatiesector, gericht op het delen van kennis over patiëntenzorg en alle andere (secundaire) bedrijfsprocessen.

ICT
De landelijke ICT-activiteiten zijn in drie categorieën onder te verdelen:
Adviseren van de vereniging en haar leden over alle branche-breed spelende onderwerpen, waarbij ICT een rol speelt. Advisering vindt uitsluitend plaats op strategisch/tactisch niveau. Operationele ICT-activiteiten zijn een verantwoordelijkheid van de individuele revalidatie-instellingen. Voorbeelden zijn de AVG, VIPP, Registratie aan de bron, toekomst van de ICT-organisatie.
Coördinatie van landelijke ICT-gerelateerde projecten. Te denken valt aan de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie,  Datacontracten en Bewerkersovereeenkomsten.
Bieden van een landelijk platform voor ICT-, I&A- en Informatiemanagers om kennis en ervaringen over ICT te kunnen delen. Hiervoor is een ICT-netwerk opgericht dat zowel online als via  netwerkbijeenkomsten kennis deelt, en ICT-thema’s bespreekt. 
Informatievoorziening en ICT vallen bij Revalidatie Nederland onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Informatiebeleid en -Technologie.
 
Contactpersoon
Meer informatie over informatievoorziening en ICT kunt u verkrijgen bij beleidsadviseur Michel Leenders.